Wetswijziging online gokken

Het Europees Parlement is bezig met een wetswijziging voor online gokken, ze hebben namelijk geconstateerd dat er te veel verschillen zijn tussen lidstaten op dit gebied. Er is op zich niet veel onderzoek voor nodig, maar nu willen ze er ook wat aan doen. Voor de gemiddelde speler is er namelijk geen touw meer aan vast te knopen, omdat op heel veel sites andere regels gelden. Daarom wil het Europees Parlement een universele regelgeving instellen voor alle lidstaten.

Het aanbieden van online gokken is niet een al te ingewikkelde kwestie. Het Europees Parlement heeft vier overzichtelijke knelpunten opgesteld waar regelgeving voor zal moeten komen:

- Spelersbescherming
- Concurrentie
- Veiligheid
- Bestemming opbrengsten

Onderstaand wordt er per punt wat meer uitleg geven over de huidige situatie en wat het Europees Parlement hieraan wil veranderen.

Spelersbescherming

Bij de worden ‘online gokken’ wordt al snel gedacht aan mensen die urenlang achter hun pc zitten en geld verkwisten aan online gokspellen. Dit beeld heerst ook een beetje in Brussel, vandaar dat er door hen regels opgesteld worden om de spelers te beschermen tegen zichzelf. Er wordt gepleit voor een groep regels waar alle lidstaten zich aan moeten houden. Natuurlijk moeten deze regels niet te ver gaan en moet er een duidelijke grens gevonden worden tussen bescherming en verantwoordelijkheid. Het is immers niet de schuld van de gokindustrie dat mensen verslaafd raken. Mensen zijn nog steeds verantwoordelijk voor hun eigen daden.

Concurrentie

Het Europees Parlement heeft gezien dat er in veel lidstaten nog een monopolie bestaat op het online gokken. De concurrentie is daar niet eerlijk en er zijn vaak een of enkele aanbieders die de markt domineren. Daar willen zij iets aan doen, en wel door middel van transparantie. Er moet ‘concurrentie zonder discriminatie mogelijk worden gemaakt’. Dit is echter nog lastig uit te voeren, omdat de grote kansspelautoriteiten en de overheden niet altijd dezelfde belangen hebben. Toch wordt gepleit voor samenwerking tussen deze twee om tot een goede oplossing te komen. Beide partijen zullen hiervoor concessies moeten doen. De Europese Commissie zal hier bijsturen als dat nodig is.

Veiligheid

Dit knelpunt gaat over de veiligheid van privacy, bescherming van gegevens en het tegengaan van fraude. Voor een groot deel wordt dit al geregeld door de gokindustrie zelf. Die zijn continu bezig met het optimaliseren van hun systemen om fraude en diefstal tegen te gaan. In de sport wil dit echter nog niet helemaal lukken. Daar is het achterhalen van fraude ook een stuk lastiger. De sportbonden werken hier al heel goed samen om fraude te bestrijden. De resolutie bestaat hier ook uit algemeenheden, omdat het meeste al goed geregeld is. Hier geldt ook een beetje hetzelfde als bij spelersbescherming: niet alles kan geregeld worden.

Bestemming opbrengsten

Het is duidelijk dat de overheden ook verdienen aan online gokken. Op dit punt heerst echter ook veel verschil tussen de verschillende lidstaten. Bij de ene staat liggen de kosten veel hoger dan bij de andere. Europa kan hiervoor een uniform systeem voor heffingen instellen, namelijk een percentage van de bruto spelopbrengst en niet van de inleg. De industrie is namelijk sterk tegen het laatstgenoemde. Ook over de kansspelbelasting wordt overlegd. Deze moet worden geïnd in het land waar de speler speelt. Hier zal geen uniform tarief ingesteld kunnen worden vanwege de enorme verschillen in kansspelbelasting. Zo is dat in Nederland 29% en in Malta helemaal niets. De lidstaden mogen zelf beslissen waar deze opbrengsten aan besteed worden.

Wat verandert er in Nederland?

In Nederland zal er op zich niet heel veel veranderen. Voor de spelers zal het juist voordelen bieden. Er zijn namelijk in Nederland enkele aanbieders die als ‘illegaal’ worden gezien en dus geen vergunningen krijgen. Als de resoluties van Europa worden doorgevoerd kan dat niet meer, omdat er geen discriminatie moet zijn bij de aanbieders. Er komen dus meer aanbieders van online gokken op de markt en dat is alleen maar goed voor de consumenten.

Geschreven door: John Boersmans